VitaVisie maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Het principe van HBOT

Hyperbare zuurstoftherapie, HBOT, is gebaseerd op het verbruik van zuurstof (O2) in het lichaam. Door het verhogen van het percentage zuurstof kan het lichaam beter herstellen. HBOT is in die zin ondersteunend voor het zelf genezend vermogen van het lichaam.

Het verhogen van de zuurstofopname in het lichaam wordt bereikt door:
  • meer zuurstof aan te bieden (100% zuurstof i.p.v. lucht)
  • het lichaam onder druk te zetten in een druktank

Het is hierbij belangrijk om te weten hoe zuurstof in het lichaam wordt opgenomen en getransporteerd. Het overgrote deel wordt getransporteerd door de rode bloedcellen (erytrocyten) en slechts een klein deel wordt opgelost in het bloedplasma.

  • 20 dL zuurstof / 100 ml bloed wordt vervoerd met de erytrocyten
  • 0,3 dL zuurstof / 100 ml bloed wordt opgelost in het bloedplasma

Door het verhogen van het aanbod middels het inademen van 100% zuurstof en het op druk brengen van het lichaam (2,5 bar) neemt de hoeveelheid opgelost zuurstof in het bloedplasma toe van 03, naar 3,6 dL zuurstof / 100 ml bloed.

Dit is een toename van slechts 16% op het totaal en geen toename met 1150% (12,5  maal meer), zoals op de websites van diverse aanbieders te lezen is.

Deze beperkte toename in zuurstof opname blijkt in de praktijk toch al effectief te zijn bij diverse aandoeningen, waarvoor HBOT geïndiceerd is. De toepassing van HBOT heeft ook beperkingen en er is een beter alternatief beschikbaar. Zie hiervoor de volgende pagina.