VitaVisie maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Nadelen hyperbare zuurstoftherapie

Hoewel het zinvol is om het gehalte zuurstof in lichaamsweefsels te verhogen bij bijvoorbeeld late radiatieschade en aandoeningen gerelateerd aan diabetes, is het inzetten van hyperbare zuurstoftherapie niet altijd de meest aangewezen oplossing.

Nadelen van HBOT zijn bijvoorbeeld:
  • met HBOT neemt het percentage in bloedplasma opgeloste zuurstof toe, maar de bloeddoorstroming neem onder invloed van de druk juist af
  • de effectieve toename van zuurstof in lichaamsweefsels is hierdoor lager dan 16%
  • waar de doorbloeding in het lichaam in de microcirculatie stagneert is er helemaal geen toename van zuurstofopname in de weefsels
  • HBOT kan alleen worden toegepast in één van de 10 centra, waardoor dagelijks vervoer naar één van de centra noodzakelijk is
  • de behandeling op zich duurt lang
  • het effect is weer weg zodra de serie behandelingen is afgerond, waardoor er recidive op kan treden

Daarnaast kent HBOT enkele vaak voorkomende (tijdelijke) bijwerkingen:

  • pijn in de oren (door de drukopbouw)
  • bijziendheid (kan weken aanhouden)
  • vermoeidheid
  • gewichtsverlies

Het verhogen van de in het lichaam opgenomen hoeveelheid zuurstof kan ook op een andere manier zonder voornoemde nadelen worden bereikt. Zie hiervoor de vergelijking op de volgende pagina.