VitaVisie maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

GezondheidsCoöperatief Nederland

GezondheidsCoöperatief Nederland

Graag maak ik iedereen attent op een nieuwe zorgverzekering, de GezondheidsVerzekering waarbij keuzevrijheid en betaalbaarheid de kernpunten zijn. Deze nieuwe verzekering is een product van GCN oftewel GezondheidsCoöperatief Nederland.

Het GezondheidsCoöperatief is opgericht om het mogelijk te maken een transformatie te realiseren. Een transformatie van het huidig zorgsysteem.
Dit doen zij met drie bouwstenen: de GezondheidsVerzekering, de Markt voor Gezondheid en de GezondheidsPagina.
Er is gekozen voor de vorm van een coöperatie omdat daardoor met elkaar dit initiatief kan worden gedragen en uitgebouwd.

In een "zorgmarkt" waarin de rol van "zorgverzekeraars" dubieuze vormen begint aan te nemen is dit een zeer welkom initiatief.