VitaVisie maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Visie en missie

Visie
Het is onze visie dat:
  • gezondheidsproblemen een oorzaak hebben en dat het aanpakken van de oorzaak de meest effectieve vorm van behandeling is
  • het scheppen van de juiste randvoorwaarden zoals gezonde voeding, een goede doorbloeding, voldoende bewegen e.d. hiervoor essentieel zijn
  • keuzes betreffende de gezondheid de verantwoordelijkheid zijn van het individu
De mens is namelijk één van de duizenden zoogdiersoorten die er op de wereld voorkomen. Het totaal aantal beschreven levensvormen op aarde is zelfs ruim 4 miljoen. Samen vormen zij het gehele leven, de natuur op onze planeet. De mens is hierop dus geen uitzondering, ook al is onze levensstijl steeds verder verwijderd van de natuur.

Missie
Het is onze missie om gezondheidsprofessionals, bedrijfsleven en particulieren:
  • te informeren over de aanleidingen van gezondheidsklachten
  • te wijzen op de mogelijkheden om de gezondheidsklachten aan te pakken zonder daarbij het lichaam schade toe te brengen
  • te wijzen op behandelvormen die aan deze uitgangspunten van Hippocrates voldoen